Novo pojačanje CroCulToura, potpisan ugovor o suradnji s Proprium-om

Potpisivanje ovog Ugovora dogodilo se u pravo vrijeme kada je bilo potrebno odrediti novi način upravljanja “proizvodima” te zaista vjerujem da će nova energija, koju će kulturalne menadžerice unijeti u poslovne aktivnosti, uroditi plodom. Ne samo da postoji mogućnost povećanja prodaje izvedbi već i promocije ukupne ponude kulturnog turizma grada Osijeka.

Crvena Marta zatresla baranjske vinograde

Hrvatsko društvo kulturnog turizma, sa sjedištem u Osijeku, organiziralo je edukaciju pod nazivom “Valorizacija kulturno turističkog proizvoda” u sklopu koje su održane edukacije polaznika u području “Upravljanja kulturnom baštinom i valorizacije kulturno turističkog proizvoda” i “Glumačkih radionica uprizorenja legendi i običaja”.