Crvena Marta zatresla baranjske vinograde

Hrvatsko društvo kulturnog turizma, sa sjedištem u Osijeku, organiziralo je edukaciju pod nazivom “Valorizacija kulturno turističkog proizvoda” u sklopu koje su održane edukacije polaznika u području “Upravljanja kulturnom baštinom i valorizacije kulturno turističkog proizvoda” i “Glumačkih radionica uprizorenja legendi i običaja”.